logo
22.05.2008 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Š.g. 27. un 29.maijā, plkst. 10:00, Vides ministrijas telpās, Peldu ielā 25 notiks informatīvi semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”.

Semināros Vides ministrijas speciālisti informēs potenciālos projektu iesniedzējus par pieejamo finansējumu, 2. individuālo projektu iesniegumu atklātā konkursa nosacījumiem, projekta iesnieguma iesniegšanu, vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī sniegs praktiskus ieteikumus individuālā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai atbilstoši noteiktajām prasībām.

Tāpat semināru dalībnieki tiks iepazīstināti ar 1. individuālo projektu iesniegumu atklātā konkursa rezultātiem un secinājumiem.

Semināru darba kārtība.

 

***

Uzziņai:

Individuālo projektu atklāto konkursu mērķis prioritātē „Ilgspējīga attīstība” ir veicināt ilgspējīgu attīstību, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, savukārt, prioritātē „Vides aizsardzība” - vides aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Projekta iesniedzējs var izstrādāt individuālā projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona, valsts, pašvaldību iestāde vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

Pieteikumu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 10.jūnijs.