Fondi un investīcijas Pašvaldības

2015.gada 7.maijā notika Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” noslēguma seminārs.

Seminārā piedalījās projektā iesaistīto pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, projekta īstenotāja - Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA), Vadošās iestādes - Finanšu ministrijas, Nozaru ministrijas - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Izglītības ministrijas, plānošanas reģionu un Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta ( VUGD) pārstāvji un projekta sadarbības partneri.

Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēssasniegtajiem rezultātiem:

  • ugunsdrošības sistēmu iegāde un uzstādīšana:
    - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
    - izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes;
    - balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
  • skolēnu konkurss „Mazais uguns pavēlnieks” un „Uguns pavēlnieks”;
  • projekta sadarbības partneru - Šveices Vo (Vaud) kantona Ugunsdrošības un dabas katastrofu prevencijas iestādes dalība projektā;
  • WEB spēle par ugunsdrošību un civilo aizsardzību.

Projekta kopējais finansējums 2,3 milj. euro jeb 2 799 682 Šveices franki, tai skaitā 15% valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta ietvaros ugunsaizsardzības sistēmas tika ierīkotas 57 pašvaldību 115 mācību iestādēs, tai skaitā 59 vispārizglītojošās skolās ar internātu (gan pamatskolās, gan vidusskolās), 30 internātskolās (internātpamatskolās - rehabilitācijas centros, internātpamatskolās bērniem ar speciālām vajadzībām), 1 internātvidusskolā un 25 diennakts pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošinot drošu vidi 6000 pirmskolas un skolas vecuma bērniem.