plastmasas atkritumi

Pasaulē kopš 2018. gada pieaudzis ar plastmasas atkritumu apsaimniekošanu saistīto noziegumu skaits. Šādi secinājumi pausti jaunākajā INTERPOL ziņojumā. Līdzīga tendence novērojama arī Latvijā.

Stratēģiskā  analīze, kas veikta par jaunajām noziedzīgajām tendencēm pasaules plastmasas atkritumu tirgū, liecina, ka pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami pieaudzis nelikumīgo atkritumu sūtījumu skaits, izmantojot vairākas tranzīta valstis, tiek slēpta sūtījumu izcelsme. Eiropā un Āzijā pieaudzis nelikumīgi ievesto atkritumu ugunsgrēku un poligonu skaits, kā arī ievērojami palielinājusies viltotu dokumentu izmantošana un krāpnieciska atkritumu reģistrācija.

Latvijā situācija saistībā ar plastmasas atkritumu apsaimniekošanu un pārkāpumiem šajā jomā nav vērtējama kā kritiska. Tomēr arī Latvijā pēdējos gados ir pieaudzis Valsts vides dienesta (VVD) konstatēto pārkāpumu skaits šajā jomā. 2020. gada laikā izcēlušies vairāki paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki atkritumu šķirošanas laukumos, kur ir deguši gan plastmasas, gan elektroniskie atkritumi. Savukārt sadarbībā ar Polijas kompetentajām iestādēm 2020. gada vasarā izdevies apturēt vairāk nekā 500 t nelikumīgu plastmasas un gumijas atkritumu ievešanu Latvijā. Šobrīd VVD ir noskaidrojis šo atkritumu izcelsmi un strādā, lai šie atkritumi tiktu atgriezti atpakaļ to izcelsmes valstī.

Plastmasas atkritumu tirgū kopš 2018. gada, kad Ķīna, cenšoties aizsargāt savu vidi no plastmasas piesārņojuma, slēdza robežas to otrreizējai pārstrādei, vērojams plastmasas atkritumu pieaugums.

Ziņojumā atzīts, ka noziedzība atkritumu jomā ir pieaugošs drauds, bet plastmasas piesārņojums ir viens no visplašākajiem vides apdraudējumiem planētai.

INTERPOL globālā piesārņojuma uzraudzības komanda sadarbojas ar ekspertu aģentūrām 194 valstīs, lai atklātu un novērstu piesārņojuma noziegumus.

Ziņojuma publiskā daļa pieejama https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel. +371 25780460/ 26417267
E-pasts: mediji@vvd.gov.lv 
www.vvd.gov.lv