ceļš no putna lidojuma

Rīga, 2021. gada 9. aprīlī – Vakar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītajai autoceļu investīciju programmai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā Ministru kabinets (MK) apstiprinājis 36 miljonus un 906 tūkstošus eiro piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tādējādi kopumā šogad autoceļu būvniecībā administratīvi teritoriālās reformas kontekstā investēs 91,9 miljonus eiro. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Atjaunojot un pārbūvējot autoceļus administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, tiek sniegts būtisks ieguldījums kopējai Latvijas ekonomikas atveseļošanai un nodrošināta novadu administratīvo centru labāk sasniedzamība, uzlabota piekļuve valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām.”

Finansējuma apmērs valsts autoceļu attīstībai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu 36 miljonu un 906 tūkstošu eiro apmērā tiks piešķirts tiem valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem, ko ministrija ir identificējusi informatīvajā ziņojumā “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu”, kas MK apstiprināts 2021.gada 18.marta sēdē. Šī informatīvā ziņojuma pielikuma 1.sarakstā norādīti valsts autoceļu posmi, kuru atjaunošana vai pārbūve nepieciešama veiksmīgas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai un tos iespējams realizēt 2021.gadā.

Vienlaikus ar VARAM informatīvo ziņojumu 18.marta MK sēdē tika apstiprināts Satiksmes ministrijas rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas nodrošina 55 milj. eiro finansējumu 2021.gadā, lai nodrošinātu valsts autoceļu attīstību saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu kontekstā ar informatīvā ziņojuma pielikuma ceļu sarakstu nr. 2.

Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ekonomikas sildīšanai saskaņā ar MK 2020. gada 29. aprīļa rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” SM tika piešķirts finansējums 75 milj. eiro apmērā. Šī finansējuma ietvaros 2020.gadā tika atjaunoti aptuveni 144 km valsts reģionālie autoceļi, kas citā starpā bija nozīmīgi arī administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. 

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305, 67026533 
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv