2016. gada 13. – 14. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji piedalījās Bulgārijas Vides un ūdens ministrijas rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā, kurā dalībnieki, kas pārstāv dažādu valstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI)  vides programmu apsaimniekotājus, iepazinās ar divām Bulgārijas EEZ FI vides programmām, to izaicinājumiem un rezultātiem. Pasākums norisinājās Bulgārijā, Sofijā.

attēls

Pasākuma dalībnieki un prezentācijas

Pieredzes apmaiņas pasākumam tika dota devīze – “Listening to nature, providing solutions”. Pasākumā piedalījās Grieķijas, Igaunijas, Lietuvas, Portugāles, Čehijas, Slovākijas, Polijas EEZ FI programmu apsaimniekotāju pārstāvji, kā arī Norvēģijas partneri.

Pasākuma pirmajā dienā tika organizēta preses konference, kurā augsta līmeņa Bulgārijas amatpersonas uzsvēra EEZ FI lielo nozīmi Bulgārijas attīstībā un sadarbībā ar Norvēģiju. Pasākuma turpinājumā dalībnieki sadalījās divās grupās un apmeklēja programmu ietvaros īstenotos vides projektus. Ministrijas pārstāvji devās vizītē uz Rila pašvaldību, kurā tika īstenots projekts “Assessment of the Combined effects of Hydropower on the ecosystems and the ecological status of Rivers”. Projekta īstenotāji iepazīstināja ar projektā īstenotājām aktivitātēm un pasākuma dalībnieki apmeklēja hidroelektrostaciju, kurā tika veikta ietekmes novērtēšana.

attēls

Vizīte Rila pašvaldībā un ūdens apsaimniekošanas projekta apskate

Nākamajā dienā Latvijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar citu EEZ FI saņēmējvalstu pieredzi programmu īstenošanā un komunikācijas jautājumos, un sniegt informāciju par programmas LV02 “Nacionālā klimata politika” komunikācijas labās prakses piemēriem.

attēls

Latvijas pārstāvja prezentācija par programmas LV02 labās prakses piemēriem

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas „Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.