2016. gada 23. – 24. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji piedalījās Grieķijas Vides un enerģētikas ministrijas rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā, kurā dalībnieki, kas pārstāv dažādu valstu EEZ FI  vides programmu apsaimniekotājus, iepazinās ar Grieķijas EEZ FI programmas GR02 "Integrētā jūras un iekšējo ūdeņu apsaimniekošana" ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Pasākums norisinājās Grieķijā, Atēnās.

Pasākumu organizēja Grieķijas Vides un enerģētikas ministrija. Pasākumā piedalījās Grieķijas Ekonomikas, attīstības un tūrisma ministrija, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Atēnās, Grieķijas Valsts Stipendiju Fonds, Bulgārijas Vides un Ūdens ministrija, Portugāles Jūras politikas ģenerāldirektorāts, Portugāles Jūras ministrija, Igaunijas Vides ministrija, Lietuvas Vides ministrija, GJI centrs, Krētas Universitāte, Egejas Universitāte.

attēls

Pasākums sniedza iespēju Latvijas pārstāvjiem iepazīties ar citu EEZ FI saņēmējvalstu īstenotajām programmām ūdens apsaimniekošanas jomā un sniegt informāciju par programmu LV02 “Nacionālā klimata politika” un iepazīstināt ar izstrādāto jūras telpiskā plānojuma projektu.

attēls

Tāpat vizītes laikā notika izbraukuma vizīte uz Grieķijas Jūras izpētes centru, kurš programmas GR02 ietvaros īsteno projektu Vidusjūras izpētei un klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.