2016. gada 24. – 25. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji piedalījās Igaunijas Vides ministrijas un Igaunijas Vides izpētes centra rīkotajā seminārā "Climate-adapting Estonia 2030: Why and how?" Tallinā.

Pasākumu organizēja Igaunijas Vides ministrija un Igaunijas Vides izpētes centrs. Pasākumā piedalījās Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts, Igaunijas Vides aģentūra, Tartu Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Stokholmas Vides institūts Tallinā, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Igaunijā un Zviedrijas Karalistes vēstniecība Igaunijā. Kopumā pasākumā piedalījās aptuveni 100 dalībnieku.

Pasākuma ietvaros konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Igaunijas pieredzi klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādē.
 

attēls
Konference sniedza iespēju salīdzināt pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrādes gaitu Latvijā un Igaunijā, izvērtējot teorētiskos un praktiskos risinājumus pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā, strādājot pie klimata mainības ietekmju un risku (arī ieguvumu) izvērtējama galvenajās tautsaimniecības nozarēs, kā arī nākotnē ieviešamajiem pasākumiem, to potenciālajām izmaksām.

attēls

Bija iespējama profesionāla sadarbība un viedokļu apmaiņa starp Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas ekspertiem, īpaši klimata mainības risku izvērtējuma un civilās aizsardzības plānošanas jomā.

Vairāk informāciju par konferenci, tās materiāliem skatīt šeit: http://www.klab.ee/kohanemine/en/climate-adapting-estonia-2030-why-and-how/

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.