logo

2017.gada 30.-31.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ) programmas “Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs Lietuvā piedalījās EEZ programmas LT02 “Integrētā jūras un iekšējo ūdeņu apsaimniekošana” noslēguma pasākumā

Pasākumu organizēja Lietuvas Vides ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Vides aģentūru un tajā piedalījās arī programmu apsaimniekotāji no Čehijas, Grieķijas, Portugāles, Igaunijas, Latvijas, Polijas un Rumānijas.

Pasākuma pirmajā dienā tika apmeklēts labās prakses projekta piemērs Dzūkijas nacionālajā parkā. Tika aplūkoti zālāju apsaimniekošanas piemēri, krūmu izciršana – atvērto laukumu izveidošana, kā arī turpmākajos gados daudzgadīgo zālāju uzturēšana - izmantojot noganīšanu.

attēls

Dzūkijas nacionālais parks

Nākamajā dienā nosisinājās konference, kurā Lietuvas Vides ministrija sniedza ieskatu par paveikto jūras un iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas programmas ietvaros. Galvenās LT02 programmas aktivitātes bija saistītas ar ainavu izmaiņu novērtējumu un ietekmes uz dabu novērtējumu, ņemot vērā pārrobežu piesārņojuma ietekmi. Tāpat tika veikta bioloģisko datu vākšana un ūdens ķīmiskā stāvokļa novērtēšana. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī cilvēka darbības novērtējumam attiecībā uz ūdensobjektiem.

attēls

Konferences dalībnieki

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.