eea2

2017.gada 18.-21.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs sadarbībā ar programmas partneri - Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem par klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumiem Norvēģijā.

1

Pasākuma dalībnieku kopbilde Norvēģijas Vides aģentūrā

Latvijas pārstāvji tikās ar Norvēģijas valsts, pašvaldību, pētnieciskā institūta un uzņēmēju pārstāvjiem, kur kopā ar Norvēģijas kolēģiem guva zināšanas par klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumiem, t.sk., pieredzi par tehnoloģiskajiem un pārvaldības risinājumiem, pielāgojoties klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu radīto negatīvo seku likvidēšanā. Tāpat tika iegūta informācija par civilās aizsardzības struktūras darbību un pieredzi krīžu risināšanā, kā arī tika apskatīti krīžu monitoringa jautājumi. 
 
1

Prezentācijas par Norvēģijas nacionālo klimata politiku un valdības atbalstu vietējām pielāgošanās iniciatīvām

Pašvaldības guva vērtīgu pieredzi un praktisko risinājumu piemērus klimata pārmaiņu pielāgošanas jomā, piemēram, Gulbenes pārstāvim vērtīga bija informācija par plānošanas dokumentu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī iesaistīto iestāžu un pašvaldību savstarpējo sadarbību un atbildību klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumos. Viesītes pārstāvis norādīja, ka vizīte uzskatāmi atspoguļoja, kā šķietami dārgie ieguldījumi dotajā brīdī nes vērtīgus ieguvumus nākotnē. Savukārt Nīcas pašvaldības pārstāvis uzvēra, ka vērtīga bija pieredze par Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta lomu klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumu risināšanā un Ziemeļfronas pašvaldības (Norvēģija) pieredze dabas spēku radītās krīzes vadīšanā un seku likvidēšanā.

Informācija par Rugāju novada domes pieredzi skatīt šeit:

1

Vizīte Kvamā par plūdu risku mazināšanu

Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās Rīgas, Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Viesītes, Līgatnes, Gulbenes, Rugāju, Carnikavas un Nīcas pašvaldību pārstāvji.

Pieredzes apmaiņas pasākums tika īstenots programmas divpusējās sadarbības fonda ietvaros.