2017.gada 2.–5.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

Pasākumu organizēja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju. Pasākuma ietvaros Latvijas dalībnieki apmainījās ar pieredzi jautājumos, kas saistīti ar institucionālo sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā.

Vizītes ietvaros Latvijas pārstāvji apmeklēja Hordalandes reģionālā līmeņa pašvaldību, kur tika iepazīstināti ar aktualitātēm Hordalandes novada pašvaldībā, kā arī novada administratīvo struktūru, aktuālajiem uzņēmējdarbības un sadarbības projektiem. Pašvaldībā uzklausītā pieredze ministrijas pārstāvjiem būs vērtīga turpmākajā darbā, strādājot pie sadarbības teritoriju principu izstrādes.

Pasākuma ietvaros tika apmeklētas arī citas iestādes – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “BIR” (Waste Disposal) un Bergenas universitāte, kā arī organizācijas Innovation Norway un Invest in Bergen.

Organizācija Invest in Bergen nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu Hordalandes vietējām pašvaldībām, kā arī teritorijas mārketingu, atbalstu uzņēmējiem uz vietas un komercplatību piedāvāšanu. Iepazīstoties ar organizācijas darbību tuvāk, tika secināts, ka tās darbība ir līdzīga kā Latgales uzņēmējdarbības centram. Invest in Bergen pārstāvji iepazīstināja ar aktuālajām uzņēmējdarbības nozarēm Bergenā, īpaši uzsverot pašlaik notiekošo dominējošo nozaru maiņu – naftas cenai krītoties, reģionā tiek meklētas iespējas, kā attīstīt citas jaunas uzņēmējdarbības nozares (atjaunojamo energoresursu ieguve, pētniecība un inovācijas u.c.).

Pieredzes apmaiņas pasākumā tika iegūtas zināšanas par reģionālās politikas, pilsētu politikas un ekonomiskās attīstības tendencēm Norvēģijā. Tā kā Latvijā pašreiz ir aktuāls sadarbības teritoriju jautājums, tad īpaši svarīga ir pasākumā iegūtā pieredze par dažāda līmeņa institucionālo sadarbību, jo Norvēģijā sadarbojas plašs institūciju loks – gan publiskās struktūras, gan uzņēmēji, gan augstskolas un profesionālās skolas.

Attēls