2016.gada 27.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji piedalījās Polijas Attīstības ministrijas un Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas rīkotajā konferencē DiverCITY2 Vroclavā, Polijā.

Pasākumā piedalījās dažādu valsts, reģionāla un vietēja līmeņa institūciju pārstāvji, kā arī vairākas nevalstiskās organizācijas pārstāvoši eksperti no Polijas, Norvēģijas, Islandes, Īrijas un Moldovas. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku.

Konferences ietvaros dalībnieki dalījās pieredzē un apsprieda ar pilsētvides revitalizācijas pasākumiem saistītus jautājumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas PL06 „Urban development by strengthening the competence of self-government units, social dialogue and cooperation with civil society representatives” projekta DiverCITY2 ietvaros.

Eksperti dalījās pieredzē par dažādiem pilsētvides kvalitātes uzlabošanas piemēriem, tai skaitā vēsturisko ēku atjaunošana un rekonstruēšana, videi draudzīgu pārvietošanās līdzekļu izmantošana ikdienā un „pilsētvides dārzniecība”. Tāpat arī VARAM pārstāvji sniedza ieskatu par Latvijā īstenotajiem un plānotajiem pilsētvides revitalizācijas pasākumiem.

Īstenojot projektu un organizējot darba grupas, lielākais uzsvars tika likts uz valsts institūciju, iedzīvotāju, kopienu, mājokļu kooperatīvu, nevalstisko organizāciju, kā arī privāto investoru piesaisti.

Galvenie secinājumi pēc konferences:

  • plānojot un īstenojot pilsētvides revitalizācijas pasākumus jāņem vērā teritorijas kultūrvēsturiskais fons jeb katras konkrētās teritorijas individualitāte;

  • sabiedrību ir iespējams aktivizēt vienīgi panākot patiesu iedzīvotāju iesaisti;
  • komunikācija un tās kvalitāte ir viens no svarīgākajiem aspektiem sabiedrības iesaistei pilsētas attīstības plānošanā.

Pieredzes apmaiņas pasākums īstenots programmas papildu pasākumu ietvaros.