2016.gada 19.–20.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārstāvji devās vizītē uz Poliju, lai tiktos ar Polijas Attīstības ministrijas pārstāvjiem.

VARAM kā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma LV07) apsaimniekotājs un Polijas Attīstības ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Urban development by strengthening the competence of self-government units, social dialogue and cooperation with civil society representatives” apsaimniekotājs pārrunāja plašu jautājumu loku, kas saistīti ar abu programmu īstenošanu un turpmākās sadarbības veicināšanu nākotnē.

Vizītes laikā dalībnieki apmainījās ar pieredzi un diskutēja par sekojošiem jautājumiem:

Pieredzes apmaiņas pasākums sniedza ieguldījumu sadarbības veicināšanā Latvijas un Polijas institūciju vidū. Tikšanās rezultātā tika uzsāktas diskusijas par atbildes vizītes organizēšanu 2016.gada vasarā, kad Polijas pārstāvji viesosies Latvijā, lai tuvāk iepazītos ar programmas LV07 ietvaros īstenotajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem reģionos, kā arī turpinātu sarunas par nākotnes sadarbību, tai skaitā ar trešajām valstīm, piemēram, Moldovu, ar kuru Latvijai jau ir uzsākta veiksmīga sadarbība.

Pieredzes apmaiņas pasākums īstenots programmas LV07 papildu pasākumu ietvaros. 

  • programmu īstenošanas gaita, t.sk. programmu mērķu un rezultātu sasniegšana, ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā un Polijā;

  • kopīgās un atšķirīgās reģionālās attīstības tendences un izaicinājumi abās valstīs;

  • iespējamie Latvijas un Polijas nākotnes sadarbības veidi reģionālās attīstības jomā.