2015. gada 24. – 26. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  (turpmāk – VARAM) kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ FI) 2009.-2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” apsaimniekotāja pārstāvji piedalījās apmācību braucienā un konferencē EEZ programmas PL04 “Enerģijas taupīšana un atjaunojamo energoresursu veicināšana” Polijā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no VARAM, Polijas Valsts vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fonda, Norvēģijas ūdens resursu un enerģētikas direktorāta, Islandes nevalstiskā organizācija “NAVIGO” kā arī pārstāvji no Polijas valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pētnieciskajiem institūtiem, pašvaldībām u.c.

Pasākuma ietvaros, konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Polijas un Norvēģijas pieredzi jauno un inovatīvo atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanā, energoefektivitātes pasākumu īstenošanā un to ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Konference un izbraukuma vizīte sniedza plašu ieskatu par īstenotajiem projektiem Polijā. Projektu piemēri tika sniegti, izvērtējot to ietekmi gan uz klimata pārmaiņām, gan uz attiecīgo Polijas reģionu/pašvaldību attīstību. Tika gūta plaša informācija par Norvēģijas, Islandes un Zviedrijas pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājums tika izskatīts ne tikai klimata pārmaiņu kontekstā, bet arī kā klimata pārmaiņas ietekmē atjaunojamo energoresursu pieejamību. Tāpat bija iespēja gūt informāciju par finansējuma pieejamību projektu īstenošanai enerģētikas jomā.

attēls
Apmācību vizītē pasākuma dalībnieki apmeklē uzņēmuma “Energia” saules paneļu saimniecību ,,Delta" –vienu no lielākajam Polijā.

Polijas un citu valstu piemēri atjaunojamo energoresursu izmantošanā sniedza vērtīgu informāciju par jaunākajiem atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju risinājumiem un ir noderīgi Latvijas klimata politikas veidošanā un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas veicināšanā.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.