2015.gada 14.- 17.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ FI) 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotāja pārstāvis un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (turpmāk – VASSI) kā grantu shēmas konkursa projekta pārstāvis piedalījās apmācību braucienā un konferencē Together for the Environment - EEA and Norway Grants for an environmental education Polijā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no VARAM, RTU VASSI, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Polijā, Islandes Vides asociācijas, Norvēģijas Vides aģentūras, Lietuvas Vides ministrijas, Polijas Vides ministrijas, kā arī dažādām Polijas vides institūcijām.

Konference sniedza plašu ieskatu par īstenotajiem vides izglītības un sabiedrības informēšanas projektiem Polijā. Tika arī gūta informācija par citu valstu pieredzi vides izglītības jomā, kur visas valstis norādīja, ka ir jādomā par inovatīvām un atraktīvām metodēm, kā uzrunāt un izglītot sabiedrību vides jautājumos. Konferencē visas valstis vērsa uzmanību nepieciešamībai izglītot bērnus vides jautājumos. Tāpat starptautiskajā konferencē arī Latvijai bija iespēja dalīties ar savu pieredzi vides izglītības jautājumos un prezentēt tādas inovatīvas idejas kā Dabas koncertzāle vai izrāde par klimata jautājumiem.
 

attēls

RTU VASSI profesore Jūlija Gušča sniedz prezentāciju par vides izglītības jautājumiem Latvijā

Svarīgs konferences devums ir pieredzes apmaiņa par īstenotiem EEZ FI projektiem un programmas vadību: klimata jautājumu integrēšana sociālajos, sabiedrības informēšanas un kultūrmantojuma projektos. Tāpat tika sniegta informācija par programmas projektu turpinājuma iespējām, izmantojot nacionālās finansēšanas programmas, tādejādi nodrošinot EEZ FI projektu rezultātu ilgtspēju.

Konferences laikā dzirdētie piemēri sabiedrības izglītošanas aktivitātēm būtu vērtīgi, plānojot vides izglītošanas pasākumus Latvijā.

attēls
 

Pasākuma dalībnieki ar interesi klausās sniegtās prezentācijas

Konferences laikā tika dibināti kontakti ar citu valstu pārstāvjiem gan no EEZ FI donorvalstīm - Norvēģijas un Islandes, gan arī EEZ FI saņēmējvalstīm - Polijas un Lietuvas. Pozitīvi ir vērtējama iespēja komunicēt ar Norvēģijas vēstnieci Polijā konferences laikā – tas ļāva apzināties Norvēģijas prioritātes vides zinātnes un izglītības sektorā un ieskicēt nākotnes perspektīvos sadarbības virzienus.

Papildu informāciju par pasākumu skatīt: http://goo.gl/mbxDuj

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas „Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.