2016.gada 22.-23.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kā  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda (turpmāk – EEZ) programmas “Nacionālā klimata politika” pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā  par vietējā līmeņa klimata pārmaiņu pielāgošanās kapacitātes celšanu Ungārijā.

Pasākumu organizēja Ungārijas Reģionālais vides centrs sadarbībā ar Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu un tajā tika pārstāvēts Ungārijas Nacionālais Meteoroloģiskais serviss, Ģeoloģiskais un Ģeofizikālais institūts, vairākas nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un pašvaldības. Tāpat Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, Islandes un Norvēģijas uzņēmumu, pētniecisko institūtu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī pašvaldību un reģionālo institūciju pārstāvji.

attēls

Pasākuma atklāšana

Pasākums sniedza iespēju iepazīties ar Ungārijas Reģionālā vides centra īstenoto EEZ finanšu instrumenta programmu "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" un tās pieredzi pasākumu īstenošanā, lai palielinātu vietējā līmeņa institūciju zināšanas par klimata pārmaiņu radītajiem draudiem un pielāgošanās pasākumu īstenošanu. Tāpat pasākums sniedza vērtīgu pienesumu, ņemot vērā, ka jaunajā EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas periodā Latvija plāno īstenot līdzīgas aktivitātes vietējā līmeņa klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu īstenošanā un stratēģiju izstrādē.
 
Nozīmīgi, ka pasākumā bija plaši pārstāvētas arī donorvalstu – Norvēģijas un Islandes – institūcijas, kuras sniedza aktuālāko informāciju par klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem šajās valstīs un dalījās ar labās prakses piemēriem pielāgošanās aktivitāšu īstenošanā Norvēģijas un Islandes pašvaldībās.

attēls

Pasākuma dalībnieki

Pasākuma ietvaros tika organizēts arī grupu darbs, kurā dalībniekiem bija jāizvēlas klimata pārmaiņu radīts apdraudējums un jāpārrunā iespējamās pielāgošanās aktivitātes. Tā kā grupā bija divi pilsētas mēri no Ungārijas pilsētām, kuri bija praksē saskārušies ar klimata pārmaiņu radīto apdraudējumu, tad grupu dalībnieki vienojās apskatīt pēkšņo plūdu ietekmi uz nelielu Ungārijas pilsētu un analizēt šo problēmu arī Norvēģijas pilsētā Bergenā. Ungārijas pilsētas mērs dalījās pieredzē, ka ar vietējās pilsētas iedzīvotāju kopīgām pūlēm tika uzbūvēts dambis, kas pasargāja pilsētas iedzīvotājus no pēkšņo plūdu ietekmes, savukārt Bergenas sakarā tika novērtēts, ka pilsētas izmērs nosaka nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem pēkšņo plūdu draudu mazināšanai (ūdens novadīšanas un apgādes sistēmas uzlabošana, atkritumu sistēmas pilnveidošana, zaļo zonu izveide, utt.).

attēls

Grupu darbs

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas „Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.