NFI projekts
logo

Ikšķiles novadā no 2016. gada 15. līdz 17.augustam norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā pirmā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometne – Vasaras skola 2016. Dalībnieki apmeklē lekcijas par attīstības plānošanai aktuālām tēmām un apgūst profesionālās prasmes. 

Pasākumā piedalās vairāk kā 40 dalībnieku no dažādām Latvijas pašvaldībām un reģioniem, kuru darbs ikdienā saistīts ar attīstības plānošanu.

Vasaras skolu atklāja VARAM valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, uzsverot attīstības plānošanas speciālistu nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā Latvijā. Savukārt Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa novēlēja dalībniekiem izdevušos un lietderīgu pasākumu trīs dienu garumā.

attēls

attēls

Pirmajā dienā notika piecas lekcijas par attīstības plānošanas speciālistiem svarīgām tēmām. Ekonomists un mārketinga speciālists Aigars Plotkāns pasniedza lekciju par novadu un pilsētu zīmolu veidošanu, uzrunājot dalībniekus izzināt savas teritorijas vērtības un to izmantošanas iespējas. VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja Ināra Briksne iepazīstināja dalībniekus ar aktualitātēm transporta plānošanas jomā, savukārt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecākais investīciju projektu vadītājs zaļo tehnoloģiju/enerģētikas un kokrūpniecības nozarēs Reinis Āzis sniedza ieskatu par LIAA piedāvāto atbalstu pašvaldībām uzņēmējdarbības veicināšanai. SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta“ galvenais redaktors Jānis Turlajs savā lekcijā apskatīja pakalpojumu pieejamības tēmu, daloties pieredzē par Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plāna sagatavošanu. Noslēgumā VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse aicināja dalībniekus uzzināt vairāk par klimata pārmaiņām un to, kas klimata pārmaiņu rezultātā mainās un kam būtu jāmainās pašvaldībās.

attēls

Dienas noslēgumā nometnē norisinājās stāstu vakars, kura laikā dalībnieki dalījās savos pieredzes stāstos par to, kā izdevies nonākt no idejas līdz projekta īstenošanai dzīvē, kas vienlaicīgi ir arī nometnes vadmotīvs.

Otraā diena vasaras skolā ir veltīta attīstības plānošanas speciālistu prasmju pilnveidošanai. Treniņus par specialistiem svarīgām prasmēm -  sadarbību, efektīvu komunikāciju un radošu risinājumu meklēšanu vada sertificēti FranklinCovey treneri – Ilmārs Vamzis un Ģirts Priekulis. Visas dienas garumā kopā ar nometnes dalībniekiem tiek meklētas atbildes uz jautājumiem par attīstības plānošanas speciālistu lomu un nozīmi pašvaldībās un plānošanas reģionos, rosinot aktīvu diskusiju un viedokļu apmaiņu nometnes dalībnieku vidū.

Pasākuma fotogalerija pieejama šeit: https://goo.gl/photos/GsYYK1gLWPELfBD39 

 Pasākums tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros