Artūrs Toms Plešs

Rīga, 2021. gada 3. februārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs šodien attālinātā sanāksmē tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem, lai pārrunātu ministrijas pārziņā esošus aktuālos jautājumus, kas skar dažādas uzņēmējdarbības jomas.

Ministrs Plešs ar LTRK pārstāvjiem runāja par VARAM atbalstu ekonomikas sildīšanai, mazinot Covid-19 radīto negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, tāpat tika runāts par pašvaldību reformas ieviešanu, par ministrijas un LTRK sadarbību, kopīgi meklējot labākos veidus, kā Latviju padarīt par zaļāku valsti, vienlaikus radot jaunas nozares un darba vietas.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) : “Šobrīd valdības un sabiedrības uzdevums ir cīnīties ar Covid-19 infekcijas izplatību, taču mums vienlaikus jādomā arī par atbalstu uzņēmējdarbībai, par darba vietām gan šajā laikā, gan pēc pandēmijas. Esam paredzējuši vairākus atbalsta instrumentus investīciju un infrastruktūras projektu attīstīšanai pašvaldībās, gan kā valsts aizdevumu programmas, gan fondu līdzekļus. Esmu pārliecināts, ka arī administratīvi teritoriālā reforma, pēc kuras pašvaldību kapacitāte pieaugs, kalpos par labu pamatu uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei reģionos. Aicinu arī LTRK, līdzīgi kā citus sociālos partnerus, sadarboties ar ministriju, lai padarītu Latviju par zaļāku un turīgāku valsti un strādāt uz jaunu jomu un darba vietu radīšanu, attīstot zaļo ekonomiku, tostarp aprites ekonomikas iedzīvināšanu un plašāku digitalizāciju.”

Ministrs uzsvēra, ka līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad ir ieplānota  pašvaldību aizdevumu programma. Pašvaldību aizdevumu palielinājums šogad plānots 150 000 eiro apmērā, tostarp tiks turpināta jau pagājušajā gadā uzsāktā aizdevumu programma. Šāda finansējuma pieejamība ir liels atbalsts ne tikai pašvaldības izaugsmei, bet arī šajos apstākļos, kas ir īpaši nozīmīgi, sniedz atbalstu uzņēmējiem un dod darba iespējas iedzīvotājiem, īstenojot pašvaldību būvniecības un cita veida attīstības projektus.

Kā būtisks temats sarunās tika izcelts VARAM un citu nozaru ministriju, un sadarbības partneru kopīgi izstrādātais Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna projekts. To paredzēts jau šomēnes iesniegt izskatīšanai valdībā. Šī finanšu instrumenta mērķis ir veicināt Eiropas valstu atgūšanos no Covid-19 pandēmijas negatīvajām sekām. ANM plāns paredz finansējumu tādām jomām, kas veicina pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazina pandēmijas radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Īpaši jāmin, ka lai atbalstītu uzņēmējdarbību un darba iespējas reģionos, 82,5 milj. eiro no ANM plāna finansējuma tiks investēti reģionālajos industriālajos parkos, sakārtojot attiecīgās teritorijas un izbūvējot industriālajiem parkiem nepieciešamo publisko infrastruktūru, t.sk. inženierkomunikācijas, pievedceļus u.c. 

Lai veicinātu nevienlīdzības mazināšanu valstī, ANM atbalsta administratīvi teritoriālās reformas aktivitātes. Plāns paredz 102,3 milj. eiro valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai, kas  ir būtiski arī uzņēmējdarbības attīstībai reģionos.  Ministrs atkārtoti uzsvēra, ka ceļu tīkla sakārtošana administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir VARAM prioritāte- jau pagājušajā gadā administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ieplānotajiem ceļu remontiem novirzīti 20 milj. eiro, šogad budžetā paredzēti 27 milj. eiro, tuvākajā laikā valdībā plānots lemt par 50 milj. eiro novirzīšanu ceļu tīkla atjaunošanai vai izbūvei. Kopumā turpmāko trīs gadu laikā reformas kontekstā atjaunojamajiem ceļiem saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu tiks novirzīti 300 milj. eiro.

Tāpat ministrs ar LTRK pārstāvjiem runāja par tautsaimniecības iespējām pārkārtoties atbilstoši virzībai uz klimatneitralitāti un ES fondu finansējuma pieejamību šiem mērķiem. Ministrs informēja uzņēmēju organizācijas pārstāvjus par  valdībā apstiprināto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam.  Šī reforma sevī iekļauj arī jaunas iespējas uzņēmējiem, attīstot jaunas nozares aprites ekonomikas jomā. Plešs norādīja, ka ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā atkritumu apsaimniekošanas jomai un pārejai uz aprites ekonomikas modeli būs pieejami 103,53 milj. eiro.

Tāpat sarunas laikā tika runāts par ministrijas virzīto digitālās transformācijas reformu, kurā iecerēts gan plašāks digitālo pakalpojumu klāsts, tostarp pārrobežu pakalpojumu jomā,  gan tiek paredzēta plašāka datu pieejamības nodrošināšana komersantiem.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv