2016.gada 15.–16.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu, kura ietvaros Latvijā viesojās Polijas Attīstības ministrijas pārstāvji.

Pieredzes apmaiņas pasākuma pirmajā dienā VARAM kā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma LV07) apsaimniekotājs un Polijas Attīstības ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Urban development by strengthening the competence of self-government units, social dialogue and cooperation with civil society representatives” apsaimniekotājs diskutēja par reģionālās attīstības jautājumiem, apmainījās ar abu institūciju pieredzi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanā, kā arī Polijas un Latvijas līdzšinējo sadarbību ar citām valstīm, tai skaitā, Moldovu.

Pēc diskusijām dalībnieki devās uz Latgali, Daugavpili, lai iepazītos ar reģionālajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un labās prakses piemēriem programmas LV07 ietvaros.

Pirmās pasākuma dienas noslēgumā delegācija tikās ar Daugavpils pilsētas domes pārstāvjiem, kuri pastāstīja par aktualitātēm pilsētas attīstībā. Tāpat arī tika apmeklēts Poļu biedrības un kultūras centrs, kur kultūras centra vadītāja Žanna Stankeviča, iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar poļu kopienas vēsturi un mūsdienu dzīvi Daugavpilī.
 
 

Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki Poļu biedrības un kultūras centrā

Otrajā pasākuma dienā dalībnieki ciemojās Latgales plānošanas reģionā un Latgales uzņēmējdarbības centrā. Iveta Maļina–Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, iepazīstināja dalībniekus ar Latgales reģionu, tā ekonomisko attīstību, kā arī reģiona sadarbību ar Poliju. Savukārt Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs sniedza ieskatu centra darbībā un funkcijās, kā arī pastāstīja par reģionālajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un Latgales pārstāvniecības Rīgā darbību. Tāpat arī tika apmeklēts plastmasas un gumijas izstrādājumu ražošanas uzņēmums SIA „Santroplasts”, kura vadītājs dalījās pieredzē par Latgales uzņēmējdarbības centra sniegto atbalstu uzņēmuma izaugsmē.

Pasākums noslēdzās ar Marka Rotko mākslas centra apmeklējumu, kur gida pavadībā dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu par Marka Rotko dzīvi un mākslu.

Pieredzes apmaiņas pasākums īstenots programmas LV07 papildu pasākumu ietvaros.