2016. gada 2.novembrī tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskais iepirkums “Klimata pārmaiņu samazināšanas politikas un pasākumu izvērtēšanas modeļa (programmatūras) sagatavošana, ex-post un ex-ante vadlīniju izstrāde un energobilances sadalīšana”.

Iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas pieejamas šeit!

Iepirkums tiks veikts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”  3.aktivitātes „Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes uzlabošana” ietvaros.