NFI projekts

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 2014.gada laikā tika veikts izvērtējums par publisko individuālo pakalpojumu pieejamību Latvijā. Izvērtējuma autori ir personu apvienība SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Izvērtējumā, balstoties uz demogrāfiskajām tendencēm, Latvijas apdzīvojuma struktūru un prognozēm līdz 2020.gadam un 2030.gadam, tika analizēts izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu (turpmāk - publiskie individuālie pakalpojumi) teritoriālais izvietojums Latvijas reģionos (ārpus Rīgas).

Ar izvērtējuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit:

Izvērtējums izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.