NFI projekts

Ar mērķi veicināt inovāciju ieviešanu valsts pārvaldes sektorā Latvijā, 2014. gada 29. septembrī, Rēzeknē notiks konference Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai.

Konferencē ar pieredzi dalīsies Latvijas un Norvēģijas speciālisti reģionālās attīstības, pašvaldību un lauku attīstības, zaļo inovāciju, publiskā iepirkuma, zaļās enerģijas, ceļu infrastruktūras attīstības jomās.

Tiks aplūkotas tēmas saistībā ar inovācijām publiskajā sektorā – galvenie izaicinājumi Latvijai un Norvēģijas pieredze, kopdarbības projektu sniegtā sinerģija vietējās ekonomikas izaugsmei, atbalsts zaļajām inovācijām Latvijā, kā arī saistībā ar publiskā iepirkuma likumu un inovācijām publiskajos iepirkumos.

Konferenci organizē Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, organizāciju Innovation Norway un Rēzeknes pašvaldību.

Finansiālu atbalstu konferencei sniedz Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada perioda programma “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.

Sīkāku informāciju un konferences programmu skatīt šeit.