logo

2014.gada 28.maijā Jūrmalā notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” Sadarbības komitejas sēde.
Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā minētās programmas apsaimniekotājs kopā ar programmas donorvalsts partneriem – Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu un Norvēģijas Vides aģentūru un citām programmas īstenošanā iesaistītajām institūcijām pārrunāja programmas īstenošanas progresu.

attēls

Pēc programmas Sadarbības komitejas sēdes Jūrmalas viesiem - programmas donorvalsts partneriem sadarbībā ar Jūrmalas domi tika sniegts ieskats Jūrmalas pilsētas vēsturē un apmeklētas Majoru interesantākās apskates vietas.

attēls