NFI projekts

2014. gada 18. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) telpās  notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 7. Sadarbības komitejas sēde. Sēdes laikā VARAM un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji kā iepriekš minētās programmas apsaimniekotāji kopā ar programmas donorvalsts partnera, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības un Vadošās iestādes pārstāvjiem pārrunāja progresu programmas īstenošanā.

attēls

Komitejas locekļi apspriež ar programmas ieviešanu saistītus jautājumus

attēls

Programmas Norvēģijas partneri piedalās diskusijā par programmas ieviešanu

Par aktualitātēm iepriekš noteikto projektu īstenošanā ziņoja projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” un „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” īstenotāja pārstāvji.

attēls

Iepriekš noteikto projektu ieviesējs informē par projektu ieviešanas progresu