NFI projekts

2015. gada 10. – 11. septembrī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 8.Sadarbības komitejas sēde. Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji kā iepriekš minētās programmas apsaimniekotāji sadarbībā ar programmas donorvalsts partnera – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas un Finanšu instrumenta biroja pārstāvjiem pārrunāja programmas īstenošanas progresu un sasniegtos rezultātus.

Sanāksmes otrajā dienā pievienojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti reģionālās attīstības jautājumos un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, lai diskutētu par iespējamām nākotnes sadarbības jomām Latvijas un Norvēģijas institūciju vidū. Tāpat dalībnieki tika iepazīstināti ar Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pasūtītā pētījuma par pilsētu un tām pieguļošo teritoriju ietekmi uz ekonomisko izaugsmi Norvēģijā rezultātiem.

Tikšanās noslēgumā Latvijas un Norvēģijas pārstāvji secināja, ka programmas ietvaros uzsāktā sadarbība valsts un pašvaldību līmenī tiek sekmīgi īstenota un būtu nepieciešams turpināt iesāktās aktivitātes, pārņemot savstarpējo pieredzi un labo praksi.

attēls