NFI projekts

2016. gada 28.aprīlī Ādažos norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) 9.Sadarbības komitejas sēde.
Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji ar programmas donorvalsts partnera – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, kā arī Finanšu ministrijas un Norvēģijas vēstniecības pārstāvjiem pārrunāja programmas īstenošanas progresu un sasniegtos rezultātus.
Tāpat, ņemot vērā programmas īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2017.gada 30.aprīlim, tika diskutēts par programmā vēl paveicamiem darbiem un īstenojamām aktivitātēm.

attēls