Atkritumu apsaimniekošana
Bioloģiskie atkritumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz noteikt motivējošu maksu par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu, ir iesniegti Saeimā steidzamības  kārtā, un jau rīt, 12. janvārī, tos skatīs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

Grozījumi likumā sagatavoti, lai padarītu bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgāku un maksa par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu būtu motivējoša sistēmas ieviešanai. Likumprojekta ietvaros paredzēts, ka maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir nosakāma vismaz par trešo daļu zemāka nekā par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa līdz ar to pieaugs.

Ministru kabinetā izskatīšanai iesniegts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””, kas veicina bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu un apsaimniekošanu.

Ministrs A.T. Plešs: “Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana un organizēšana tā, lai nenotiek šāda sadārdzināšanās, ir tiešā veidā atkarīga no pašvaldību iesaistes. Diemžēl dažās pašvaldībās maksa par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu noteikta pat augstāka kā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to ministrija ar jaunajām normatīvo aktu izmaiņām rosina stingras prasības par motivējošas maksas noteikšanu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai. Turklāt ministrijas ieskatā nav pieņemami, ka pašvaldības pašas kavē bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas ieviešanu, to attīstot tikai pēc ilgstošas un pastāvīgas ministrijas iesaistes.”

Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (AAR) pašvaldībām prasības par bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu tika noteiktas jau 2018.gada jūlijā, paredzot laiku  sistēmas ieviešanai  līdz 2020.gada beigām. VARAM jau ilgākā laika posmā ir strādājusi ar Pierīgas AAR pašvaldībām saistībā ar nepieciešamību izveidot dalītas savākšanas sistēmu bioloģiskajiem  atkritumiem. 

Šī brīža normatīvie akti  nosaka, ka pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem jānodrošina dalītas atkritumu savākšanas sistēmas darbība bioloģiskajiem atkritumiem noteiktos termiņos, jāinformē iedzīvotāji, kā arī jānosaka motivējoša maksa par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu, lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi un interesi šķirot bioloģiskos atkritumu to rašanās avotā. Diemžēl dažās pašvaldībās maksa par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu noteikta pat augstāka ka par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu , līdz ar to ministrija ar jaunajām normatīvo aktu izmaiņām nosaka stingras prasības par motivējošas maksas noteikšanu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai.