NFI projekts

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti angļu valodā.

Ar izstrādātajiem bukletiem angļu valodā iespējams iepazīties šeit:

 

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - angļu valodā 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - angļu valodā 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - angļu valodā 

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - angļu valodā