NFI projekts
logo

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti latviešu valodā.

Ar izstrādātajiem bukletiem latviešu valodā iespējams iepazīties šeit:

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - latviešu valodā

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - latviešu valodā

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - latviešu valodā

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 - latviešu valodā