NFI projekts
logo

Līdz ar projekta aktivitāšu noslēgšanu sagatavots video par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. 

Ar sagatavoto audiovizuālo materiālu iespējams iepazīties šeit. Materiāls ļauj īsumā iepazīties ar projekta rezultātu kopsavilkumu, kā arī dažādu projekta mērķauditorijas pārstāju viedokļiem par īstenotajām aktivitātēm.

 

Video kalpos par informatīvu publicitātes materiālu arī pēc projekta noslēguma, ļaujot izplatīt un stāstīt par projekta labo praksi.

 

Materiāla izstrāde nodrošināta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) ietvaros