NFI projekts
logo

2016.gada 13.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” noslēguma konference. 

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, uzsverot to, ka projekta īstenošanas laikā ir izdarīts ļoti daudz - celta attīstības plānošanas speciālistu kapacitāte, strādāts pie attīstības plānošanas dokumentiem un nodrošināta pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas kolēģiem. Tāpat uzrunas teica Iveta Medvida, Norvēģijas Karalistes vēstniecības padomniece EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta jautājumos un Aivars Okmanis, Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs, Rundāles novada domes priekšsēdētājs.

Konferences pirmajā daļā uzstājās Laura Dimitrijeva, VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais konsultants (projekta koordinatore), iepazīstinot konferences dalībniekus ar visaptverošu prezentāciju par projekta rezultātiem - noslēguma ziņojumu, izklāstot informāciju par projekta sasniegtajiem rezultātiem, kā arī sniedzot priekšlikumus projekta rezultātu pēctecībai un daloties ar projekta īstenošanas gaitā gūtajām atziņām. Tam sekoja projekta koordinatores Norvēģijā Turid Knutsen-Lovik, Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldības Norvēģijā Starptautisko attiecību konsultantes uzruna, daloties Norvēģijas ekspertu atziņās par galvenajiem ieguvumiem no projekta.

Konferences pirmo daļu noslēdza Žanete Grende, Imanta Ziedoņa fonda ”Viegli” padomes priekšsēdētāja, kura dalījās savās atziņās par attīstības plānošanu un iestāžu kapacitāti Latvijā.

Konferences otrā daļa bija veltīta pieredzes un ideju apmaiņai, ļaujot projekta mērķauditorijas pārstāvjiem dalīties pieredzē, kā arī iezīmējot projekta sasniegto rezultātu ietekmi uz šī brīža aktualitātēm attīstības plānošanā.

Ar pasākuma prezentācijām iespējams iepazīties šeit:

 

attēls

 

Ar video ierakstu no pasākuma iespējams iepazīties šeit: 1.daļa un 2.daļa.

Ar foto mirkļiem no pasākuma iespējams iepazīties šeit.

Konference tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) ietvaros