NFI projekts
logo

2016. gada 17. augustā noslēdzās pirmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā trīs dienu nometne – Vasaras skola 2016 Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem. Tā norisinājās Ikšķiles novadā.

Nometnē piedalījās vairāk kā 40 dalībnieku no dažādām Latvijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem, kuru darbs ikdienā saistīts ar attīstības plānošanu.

Pirmajās divās dienas notika lekcijas un dažādas nodarbības attīstības plānošanas speciālistu prasmju pilnveidošanai. Trešajā dienā dalībnieku komandas uzstājās ar prezentācijām, kurās atspoguļoja situācijas izpētes radošos risinājumus, pielietojot iepriekšējās dienās apgūtas zināšanas un prasmes.

Nometnes dalībnieki dalījās arī savos pieredzes stāstos par to, kā izdevies nonākt no idejas līdz projekta īstenošanai dzīvē, kas vienlaicīgi ir arī pasākuma vadmotīvs. Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” padomes priekšsēdētāja Žanete Grende stāstīja par dažādiem īstenotiem projektiem un idejām, savukārt projekta “1836” koordinators Enriko Plivčs stāstīja par savu pieredzi, izveidojot 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, savu stāstu pasniedzot muzikālā veidā.

Nometnes noslēgumā Ikšķiles novada pašvaldība iepazīstināja ar novada attīstībai nozīmīgiem objektiem.

Vasaras skola 2016 bija pirmās šāda veida apmācības Latvijā. Visi nometnes dalībnieki atzina, šādu iespēju izglītoties būtu nepieciešams organizēt arī turpmāk. Apmācību laikā pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti papildināja Latvijas pašvaldībās un plānošanas reģionos ikdienā nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī guva motivāciju turpmāko darbu plānošanai un veicināšanai.

Ar fotogrāfijām no pasākuma iespējams iepazīties šeit: http://ieej.lv/HMWa0

Pasākums finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros.