Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) 2. aktivitātes (inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana) ietvaros 2015. gada 28.-29. oktobrī Oslo norisinājās seminārs par SEG emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanu.

Seminārā piedalījās ikgadējās Latvijas siltumnīcefektu gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanā iesaistītie eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava (LVMI Silava), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Fizikālās enerģētikas institūta (FEI), kā arī eksperti no Lietuvas un Norvēģijas.

Semināra laikā tika apspriestas metodes datu precizitātes novērtējumam Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātajās vadlīnijās, kā arī prezentēta valstu pieredze SEG emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanā. Eksperti semināra laikā guva un dalījās pieredzē par datu precizitātes novērtējumu atsevišķos SEG inventarizācijas sektoros un kategorijās, kā arī guva vērtīgu pieredzi no ārzemju kolēģiem par datu precizitātes nozīmību emisiju pamatavotu noteikšanā.

1

1

Semināra dienas kārtība pieejama šeit!

Seminārā Latvijas ekspertu sniegtās prezentācijas pieejamas šeit!