NFI projekts
logo

24.-26.novembrī tika organizēta septiņu Latvijas pašvaldību vadītāju vizīte uz Norvēģiju. Pasākuma mērķis bija sniegt iespēju Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu pārstāvjiem apmeklēt Norvēģiju, klātienē tiekoties ar Estfollas reģiona, Aremarkas, Markeras, Romskogas, Spidebergas pašvaldību pārstāvjiem, lai stiprinātu un veicinātu savstarpējās stratēģiskās partnerattiecības.

Vīzītes ietvaros tika pārrunātas vairākas pašvaldību attīstībai būtiskas sadarbības tēmas: pašvaldību kapacitāte un attīstības plānošanas politika - iespējas, atbildība un atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, jauniešu uzņēmējdarbības un iniciatīvu atbalsta politika un pieredze pašvaldībās, kā arī apspriestas citas pašvaldību attīstības aktualitātes (t.sk. Norvēģijā gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma). Tāpat tika apzināti labās prakses piemēri Norvēģijas pašvaldībās - veiksmīgu uzņēmumu un organizāciju apmeklējums divpusējās sadarbības uzsākšanai un stiprināšanai ar Latviju.

Latvijas pašvaldību vadītāju delegācija vizīti Norvēģijā sāka ar Latvijas Republikas vēstniecības Norvēģijas Karalistē apmeklējumu, kuras laikā tikās ar Latvijas vēstnieku Norvēģijas Karalistē Induli Ābeli un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Norvēģijā vadītāju Gati Ginteru, iepazīstoties ar aktualitātēm Latvijas un Norvēģijas attiecībās. Vizītes turpinājumā delegācija devās uz Estfollas reģionu, apmeklējot Aremarkas pašvaldību, tiekoties ar tās vadītāju, kā arī klātienē iepazīstoties ar vietējo lauksaimniecības iekārtu izplatīšanas uzņēmumu Ara Maskin AS. Vizītes ietvaros tika apmeklēts arī reģiona uzņēmējdarbības atbalsta centrs un plaša profila ražošanas un pārstrādes līniju un iekārtu ražošanas un loģistikas uzņēmums Dynatec Askimas pašvaldībā, kā arī tika iepazīta Markeras pašvaldība un apmeklēts tajā esošais uzņēmums Flexit, kas nodarbojas ar gaisa apstrādes iekārtu ražošanu. Tāpat noslēdzošajā vizītes dienā norisinājās Mysen vidusskolas apmeklējums, kur skolēni delegāciju iepazīstināja ar saviem īstenotajiem projektiem un sevis izveidotajiem un vadītājiem jauniešu uzņēmumiem. Vizītes ietvaros tika organizētas lietišķās tikšanās ar reģionā ietilpstošo Spidebergas, Aremarkas, Romskogas un Markeras pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem, tādejādi veicinot stratēģisko partnerattiecību veicināšanu stiprināšanu starp Latvijas un Norvēģijas pašvaldībām.

attēls

*Vizīte tika finansēta no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda, projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.