Mežs

Piektdien, 2021. gada 9. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) tiešsaistē organizē Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” atklāšanas konferenci. No plkst. 10:00 skaties to TIEŠRAIDĒ!

Konferences mērķis ir informēt tās dalībniekus par projektā plānotajām aktivitātēm un veicamajiem darbiem, lai projekta īstenošanas rezultātā uzlabotu klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielinātu tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā. Konferenci atklās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā V.E. Kristians Ēdegors.

Konferences laikā VARAM, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Centrālās statistikas pārvaldes un Norvēģijas Vides aģentūras eksperti sniegs informāciju par to, kādi klimata politikas plānošanas rīki tiks izstrādāti tuvākajos gados un kādu ieguldījumu projektā īstenotās aktivitātes sniegs nozarēm un pašvaldībām virzībā uz klimatneitralitāti un klimatnoturību.

Konferences programma pieejama šeit.

Par konferences norisi aicinām sazināties ar VARAM Klimata pārmaiņu departamenta projektu vadītāju Solvitu Degaini (e-pasts: solvita.degaine@varam.gov.lv, tālr. 67026914).

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Papildu informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmu “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” pieejama šeit.