NFI projekts
logo medium

Laika posmā no šā gada 16.marta līdz 16.aprīlim ikviens Kurzemes reģiona piekrastes iedzīvotājs tiek aicināts aizpildīt anketu un paust savu viedokli par cilvēku drošību un glābšanu Kurzemes reģiona teritorijas piekrastē.

Kurzemes plānošanas reģions izstrādā Cilvēku drošības un glābšanas plānu Baltijas jūras piekrastei Kurzemes reģionā, un aptauja, šī plāna izstrādes procesa ietvaros, tiek veikta ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli un informētību par esošo situāciju cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanā piekrastē, kā arī apzināt ierosinājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem (infrastruktūras, ekipējuma, sadarbības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas jautājumos).

Tās ietvaros tiks apzinātas arī biežāk apmeklētās vietas piekrastē, kā arī noskaidrots to drošības vērtējums.

Aptaujas anketas varēs aizpildīt Dundagas novada Kolkas pagasta, Grobiņas novada Medzes pagasta, Mērsraga novada, Nīcas novada, Pāvilostas novada, Rojas novada, Rucavas novada, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas un Vārves pagastu, kā arī Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldību apmeklētāju centros.

Aptaujas anketas elektroniskā versija pieejama arī internetā.

Papildus informācijai, aicinām sazināties Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas eksperte cilvēku drošības un glābšanas plāna izstrādē Baibu Endzeli - tālrunis: 29205206, e-pasts: baiba.endzele@kurzemesregions.lv.