NFI projekts
logo medium

Pēc VUGD datiem, 2013.gadā no ūdenstilpnēm izcelti 116 noslīkuši cilvēki. Šim skaitam ir tendence katru gadu pieaugt. Rīgas plānošanas reģiona administrācija ir uzsākusi Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras piekrastei Rīgas reģionā izstrādi.

Aicinām iedzīvotājus laika posmā no šā gada 16.marta līdz 16.aprīlim piedalīties aptaujā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli un informētību par esošo situāciju cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanā piekrastē, kā arī apzināt ierosinājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem (infrastruktūras, ekipējuma, sadarbības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas jautājumos).

Aptauja anketa pieejama šeit. Plāna izstrāde notiek sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju, kā arī par cilvēku drošības un glābšanas jautājumiem atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Tā tiek finansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei".”

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Rīgas plānošanas reģiona administrācijas eksperti cilvēku drošības un glābšanas plāna izstrādē Litu Cielavu (e-pasts: lita.cielava@rpr.gov.lv, tālr. 67559821).