Preses relīzes

20.07.2010 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Šodien, 20. jūlijā, Ministru kabineta sēdē akceptēts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par izlietotā papīra, nolietotās biroja tehnikas un nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu"

Rīkojumu projekta galvenais uzdevums ir visām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm nodrošināt izlietotā papīra, nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu un nolietoto bateriju un akumulatoru nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrādei un reģenerācijai.

Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem atkritumu rašanās novēršanā un atkritumu apsaimniekošanā noteiktais mērķis ir izvirzīts, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot atkritumu rašanos, nodrošinot radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Tāpēc ir svarīgi iesaistīt visus atkritumu radītājus atkritumu šķirošanā un dalītā vākšanā. Šajā sakarā valsts iestāžu iniciatīva un praktiskais piemērs, šķirojot atkritumus un nododot tos kā otrreizējas izejvielas pārstrādei vai reģenerācijai, ir ļoti būtisks ieguldījums atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Vienlaikus jāuzsver, ka vairākas valsts iestādes jau praksē realizē atbildīgu pieeju atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, šķirojot atkritumus un nododot tos pārstrādei un reģenerācijai (Valsts kanceleja, Vides ministrija u.c.). Šādu pieeju nepieciešams ieviest visās valsts iestādēs, kā arī veicināt šādas prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrībās, pašvaldībās, pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās.

 

 
Vides ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālr.: 67026418
E-pasts: prese@vidm.gov.lv