Preses relīzes

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) eksperti š.g. 16.-19.oktobrī viesojas Latvijā, lai padziļināti iepazītos ar mūsu valsts panākumiem un izaicinājumiem vides politikas īstenošanā. 2018.-2019.gadā tiek izstrādāts OECD Vides snieguma novērtējums jeb Ekoloģisko raksturlielumu pārskats Latvijai.

Vides snieguma novērtējuma mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

OECD Izpētes  vizītes ietvaros OECD eksperti tiksies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Rinaldu Muciņu un valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jautājumos Aldu Ozolu, lai saistībā ar Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanu pārrunātu Latvijas vides politiku, tās rezultātus, plānus un izaicinājumus.

Tāpat vizītes ietvaros OECD eksperti tiksies ar pārstāvjiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citām valsts institūcijām, Rīgas Domes, Latvijas Pašvaldību savienības un Lielo pilsētu asociācijas, citām asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī neatkarīgiem ekspertiem, lai pārrunātu Latvijas virzību uz ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku, virzību uz  zaļu izaugsmi, vides pārvaldību, atkritumu un materiālu apsaimniekošanas, bioloģiskās daudzveidības, klimata pārmaiņu un citus vides politikas jautājumus.

Vizītes ietvaros OECD eksperti arī apskatīs atsevišķus objektus. 18.oktobrī OECD eksperti apmeklēs vienu no vadošajiem otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumiem SIA „Nordic Plast". Uzņēmums pārstrādā lietotas polietilēna LDPE plēves un HDPE cietās plastmasas izstrādājumus.

Savukārt 19.oktobrī  OECD eksperti apmeklēs Ķemeru Nacionālo parku,  atjaunoto Slampes upes palieni un Skudrupīti, lai tādejādi dabā vērotu Latvijas bioloģisko daudzveidību, tās saglabāšanu un  atjaunošanu.

Vairāk informācijas par pārskata veidošanas procesu http://www.oecd.org/env/country-reviews/EPR_LATVIA_review_process_brochure_latvian.pdf

Attels

Attels

Attels

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv