NFI projekts
logo medium

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” aicina pašvaldību darbiniekus pieteikties starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklam.

VARAM 2015.gada 11.februārī aizsāka semināru ciklu par pašvaldību attīstības un savstarpējās sadarbības plānošanu. Nākamais seminārs notiks 2015.gada 29.aprīlī Goethe-Institut telpās, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā no plkst. 10:00 līdz 16:30. Tiek aicināti piedalīties pašvaldību darbinieki - projektu vadītāji, ekonomisti un plānotāji, kurus vieno interese veidot jaunus un stiprināt jau esošos starp-pašvaldību sadarbības tīklus, lai veicinātu savas pašvaldības attīstību un straujāku ekonomisko izaugsmi. Turpmākie apmācību semināri pašvaldību darbiniekiem plānoti 2015.gada 13. maijā un 2. jūnijā. Tā kā dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, lūdzam iepriekš pieteikties: urbaninstitute.lv/imc. Šeit pieejama arī cita noderīga informācija. Plašāk par semināru - Kristaps Kaugurs, tālr. +371 28321777, e-pasts info@urbaninstitute.lv

Apmācību programma tiek finansēta no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.