Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pirmdien, 28. novembrī, plkst.14 aicina visus interesentus uz Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam un tās pirmā projektu konkursa atklāšanas pasākumu tiešsaistē.  

Pasākuma laikā dalībnieki tiks detalizēti iepazīstināti ar Programmas prioritātēm un pirmā projektu konkursa nosacījumiem, tāpat arī ministrija informēs par 2014.–2020. gada plānošanas periodā īstenoto pārrobežu projektu nozīmīgākajiem sasniegumiem.

Pasākums notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu un lietuviešu valodās.

Ar pilnu pasākuma darba kārtību angļu valodā iespējams iepazīties šeit

Dalību pasākumā var reģistrēt līdz 25. novembrim aizpildot anketu. Reģistrētajiem dalībniekiem pasākuma dienā tiks nosūtīta pieslēgšanās saite.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Latvijas-Lietuvas programmas pārstāvi Jāni Vanagu rakstot uz janis.vanags@varam.gov.lv vai zvanot 67026937.

Projektu pieteikumus Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programmas 2021.–2027.gadam pirmajam projektu konkursam varēs iesniegt no 2022. gada 28. novembra līdz 2023. gada 29. martam plkst. 17. Ar svarīgāko informāciju par pirmo projektu konkursu iespējams iepazīties šeit.

Papildu informācija par Programmu:

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latviju un Lietuvu šādos tematiskajos virzienos: institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; Zaļa un ilgtspējīga attīstība; sociāli iekļaujoša sabiedrība; tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi no Kurzemes, Zemgales un Latgales NUTS 3 reģioniem Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas NUTS 3 reģioniem Lietuvā.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 29,2 miljoni eiro apmērā. ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.