NFI projekts
logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldību pārstāvjus pieteikties semināram par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu uzņēmējdarbību veicinošu projektu īstenošanai Latvijas pašvaldībās. Pasākums notiks 2016. gada 16.novembrī, Peldu ielā 25, Rīgā (VARAM telpās). 

Semināra dalībniekus informēs par valsts atbalsta regulējuma vispārīgajiem  aspektiem un vadlīnijām. Tāpat tiks prezentēts pēc VARAM iniciatīvas sagatavotais ziņojums par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbību atbalsta infrastruktūras projektos, apskatot Latvijas un Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma praksi. Konsultējoties ar VARAM, Finanšu ministrijas  un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ekspertiem, varēs rast atbildes uz jautājumiem par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu un atbalsta nosacījumiem projektos, kas saistīti ar privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos, kā arī teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas*.

Pasākumā būs iespēja iepazīties arī ar Norvēģijas pieredzi valsts atbalsta nosacījumu piemērošanā uzņēmējdarbību veicinošos projektos.

Tā kā dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, interesentus lūdzam pieteikties līdz 2016. gada 7.novembrim, aizpildot pieteikšanās anketu: http://ieej.lv/c3kKcJa no vienas pašvaldības plāno piedalīties vairāki pārstāvji, pieteikuma anketa katram darbiniekam ir jāizpilda atsevišķi. 

Papildus jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Akselu Rupertu, zvanot pa tālr. 66016727 vai rakstot e-pastu: aksels.ruperts@varam.gov.lv

Interesentiem, kuri uz semināru nevarēs ierasties klātienē, to būs iespēja vērot tiešraidē VARAM tīmekļa vietnē.

Pasākums finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) līdzekļiem.

* Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – SAM 3.3.1.) un specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – SAM 5.6.2.) ietvaros. 

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv