logo LVGMC

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) projekta ietvaros ir izstrādājis klimata pārmaiņu scenārijus Latvijai līdz 2100. gadam, kā arī ir izveidojis klimata pārmaiņu analīzes rīku. Pētījuma mērķis ir apzināt un novērtēt līdzšinējās klimata pārmaiņas un šo pārmaiņu nākotnes scenārijus Latvijā. Līdz ar to laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam LVĢMC analizēja līdzšinējās klimatisko parametru (gaisa temperatūra, atmosfēras nokrišņi, vēja ātrums un virziens) un indeksu pārmaiņas, kā arī modelēja nākotnes izmaiņu dinamiku.
Pirmo reizi ir veikta tik apjomīga un detalizēta klimatisko apstākļu vēsturisko datu analīze Latvijas teritorijā, iekļaujot datus no visām pieejamajām LVĢMC meteoroloģisko novērojumu stacijām par pēdējiem 50 gadiem (no 1961. līdz 2010. gadam). Kā arī sadarbībā ar Somijas Meteoroloģijas institūtu (FMI) pirmo reizi ir aprēķinātas augstas detalizācijas nākotnes klimata pārmaiņu prognozes Latvijai līdz 2100. gadam atbilstoši mērenu un augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas scenārijiem.
Līdzšinējo klimatisko apstākļu analīze uzskatāmi demonstrē, ka pēdējā pusgadsimta laikā Latvijā ir notikusi pasiltināšanās, kā arī atmosfēras nokrišņu daudzuma palielināšanās, savukārt nākotnes pārmaiņu scenāriju prognozēs novērojama šo izmaiņu tendenču turpināšanās (1. attēls). Tādējādi šī pētījuma rezultāti sniedz informāciju par ar klimata pārmaiņām saistītiem riskiem, kas ietekmēs praktiski visas tautsaimniecības nozares Latvijā.
Ar pētījuma rezultātiem ir iespējams iepazīties ziņojumā “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā”: http://www2.meteo.lv/klimatariks/zinojums.pdf 
 
 

attels

1. attēls Globālo klimata modeļu ansambļa prognozētās gada vidējās gaisa temperatūras vērtību izmaiņu projekcijas (izmaiņas °C attiecībā pret 1971.-2000. g. vērtībām)
Šī pētījuma rezultāti par līdzšinējām un prognozētajām klimata pārmaiņām karšu un grafiku veidā ir attēloti interaktīvā klimata pārmaiņu rīkā. Šim rīkam ir būtiska nozīme sabiedrībā, vairojot izpratni par klimata pārmaiņām tieši Latvijas teritorijā, turklāt rīkā ietvertā informācija ir brīvi lejupielādējama, tādējādi tas var tikt izmantots kā līdzeklis turpmākiem klimata pārmaiņu pētījumiem. Klimata pārmaiņu analīzes rīka tīmekļa vietne: http://www2.meteo.lv/klimatariks/

attels

Papildus informācija pieejama rīka tīmekļa vietnes lejasdaļā pieejamajā rokasgrāmatā, kā arī neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz klimata.atlants@lvgmc.lv.
Nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju izstrāde un klimata pārmaiņu analīzes portāla izveide ir veikta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņu nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros.