Ilustratīvs attēls

Rīga, 2021. gada 28. janvārī – Šodien Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība", kas aktualizē prasības videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībai, nodrošinot plašākas iespējas iedzīvotājiem nodot videi kaitīgās preces un pastiprināt prasības ražotāju atbildības sistēmu pārraudzībai.

Noteikumi paredz atbrīvojumu saņemšanu no dabas resursu nodokļa (DRN) uzraudzīt stingrāk. Ietvertais regulējums par ražotāju atbildības sistēmu uzraudzību sekmēs tādu apsaimniekotāju skaita samazināšanos, kuri rada tirgus kropļojumu, nosakot neatbilstoši zemas cenas atkritumu apsaimniekošanas darbībām ražotāju atbildības sistēmas ietvaros.

Tāpat noteikumi nosaka, ka apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina mājsaimniecībā radītā videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu Latvijas teritorijā visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

Proti, iedzīvotājiem būs plašākas iespējas nodot mājsaimniecībā radušos videi kaitīgos atkritumus, kā piemēram, nolietotās riepas un eļļas, baterijas, akumulatorus u.c. videi kaitīgās preces, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Savukārt pašvaldības tiks iesaistītas videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā un varēs ietekmēt mājsaimniecībās radīto videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas attīstību un padarīt pakalpojumu pieejamāku iedzīvotājiem.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): "Noteikumu projekts ir vēl viens solis atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā. Sniedzot iespējas nodot videi kaitīgās preces šķiroto atkritumu laukumos, mēs padarām sistēmu pieejamāku iedzīvotājiem un veidojam drošāku vidi. Savukārt, aktīvāk iesaistot pašvaldības lēmumu pieņemšanā un atvieglojot administratīvo slogu, tiek stiprināta atkritumu apsaimniekošanas nozare un nodrošināta tās ilgtspēja.”

Tāpat noteikumi nodrošinās publiski pieejamu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas mērķrādītāju sasniegšanu un gadījumā, ja ražotāja paplašinātas atbildības pienākumi tiek pildīti kolektīvi, arī informāciju par saviem īpašniekiem un dalībniekiem, produktu ražotāju finanšu iemaksām par pārdotajām vienībām vai par tonnu tirgū laistā produkta, atkritumu apsaimniekotāju atlases procedūru. Informācija būs  jāievieto apsaimniekotāja un dabas resursu nodokļa maksātāja tīmekļvietnē. Tādejādi turpmāk sabiedrībai būs pieejama vienveidīga  informācija par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem.

Noteikumi paredz arī administratīvā sloga mazināšanu ražotāju atbildības sistēmām (apsaimniekotājam), paredzot atvieglotu kārtību, kādā apsaimniekotājam Valsts vides dienestā (VVD) jāiesniedz dokumenti, kas apliecina videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā. Daļa normu, salīdzinājumā ar spēkā esošo kārtību, nemainās.

Noteikumu projektā minētās prasības aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm".

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv