NFI projekts
logo medium

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties divu dienu apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle” kas notiks Latgalē, Vidzemē un Kurzemē.
 

Apmācību semināri 15.-16.janvārī notiks Latgales reģionā – Viļakas novadā, 22.-23.janvarī Vidzemes reģionā – Priekuļu novadā un 27.-28.janvārī Kurzemes reģionā – Brocēnu novadā.
Par dalību seminārā „Nākotnes pilsētas spēlē“ jautāt vietējās novadu pašvaldībās.

Pasākumu mērķis ir nodrošināt tās dalībniekiem aktīvu iespēju līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu vietējās pašvaldības attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk iepazīstot arī citus sabiedriski aktīvus novada pārstāvjus. Dalība seminārā sniedz iespēju satikties un sadarboties dažādu pieredžu, interešu un vecuma grupu pārstāvjiem, kā arī kopīgiem spēkiem radīt inovatīvas idejas pašu nākotnes pilsētai. Spēles laikā dalībnieki apgūst jaunas prasmes un zināšanas izstrādāto ideju formulēšanā, pasniegšanā un pilnveidošanā.

2014.gada nogalē divi līdzīgi semināri notika Carnikavas (28.-29.novembrī) un Tērvetes novadā (4.-5.decembrī). Carnikavā atbalstu guva ideja, kas Garciemā paredz veidot jaunu vietējās kopienas tradīciju – multimākslas festivālu „Garciema Garais Festivāls!“. Tērvetes novadā iedzīvotāji radīja virkni interesantu ideju pastāvošo nodarbinātības un novecošanas problēmu risināšanai, kā arī pārrunāja Tērvetes dabas parka potenciāla praktisku izmantošanu vietējās ekonomikas attīstībai.

Apmācību semināri tiek finansēti no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.

Sīkāka informācija: Laura Dimitrijeva, projekta koordinatore, tālr. 66016780, e-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv