NFI projekts
logo

No 2015. gada 29.–30. oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”.* Tās laikā nozares eksperti dalīsies labās prakses pieredzē un diskutēs par izaicinājumiem un risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

Ceturtdien, 29. oktobrī konferences pirmā puse tiks veltīta attīstības plānošanas izaicinājumiem reģionos, publisko pakalpojumu pieejamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas pašvaldībās. Diskusiju vadīs VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze.

Pašvaldību pieredze un labās prakses piemēri tiks apspriesti paralēlās diskusiju grupās. Šajās grupās tiks diskutēts par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, jauniešu nodarbinātību un atbalsta pasākumiem darbaspēka piesaistei. Klātesošie dalīsies labās prakses pieredzē, veicot atbalsta pasākumus reģionu attīstībai, un apspriedīs pašvaldību sadarbības lomu. 

Piektdien, 30. oktobrī konferencē tiks pārrunāta reģionālās attīstības pasākumi Latvijā - esošos pasākumu īstenošana un jaunu pasākumu priekšlikumi. Pašvaldību pārstāvji informēs par iespējām palielināt vietējo pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā. Klātesošie tiks iepazīstināti ar iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas reģionos.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt tematiskus uzņēmējdarbības objektus Bauskas pilsētā.

Konferencē piedalīsies politikas plānotāji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju, augstskolu un biedrību pārstāvji.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tel.+371 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

*Konference tiek organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (Nr.4.3-24/NFI/INP-001) un „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) ietvaros.