Preses relīzes Vides aizsardzība
Arturs Toms Pless

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, aktualizējot tekstilatkritumu šķirošanu, piedalījās kampaņas “Nav, ko vilkt” atklāšanā un parakstīja sadarbības memorandu ar nozares pārstāvjiem par ilgtspējīgas tekstila atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un ieviešanu. 

Parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs: “Kampaņa “Nav, ko vilkt” un šodien parakstītais Sadarbības memorands būtiski aktualizē jautājumu par tekstilatkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir viena no atkritumu apsaimniekošanas politikas prioritātēm. Jau drīz Atkritumu apsaimniekošanas likumā tiks ieviestas prasības, lai nodrošinātu tekstilatkritumu dalīto vākšanu. Esmu gandarīts, ka parakstītais Sadarbības memorands apliecina, ka mūsu mērķis ir kopīgs, taču tikpat būtiski ir izglītot paterētāju, jo tekstila atkritumu apjoms ir atkarīgs no mūsu patēriņa, tādēļ šādas kampaņas un parakstītais memorands ir it sevišķi nozīmīgs.” 

Sadarbības memoranda mērķis ir veidot ciešāku sadarbību ar memoranda iesaistītajām pusēm, lai izveidotu efektīvu tekstila atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tostarp nodrošinot iedzīvotājiem pieejamu savākšanas infrastruktūru visā Latvijas teritorijā. Parlamentārais sekretārs Sadarbības memorandu parakstīja kopā ar 13 nozarē iesaitītajām iestādēm un uzņēmumiem.

Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija ir apņēmusies mērķtiecīgi strādāt pie tā, lai jau no 2023.gada Latvijas iedzīvotājiem būtu iespējas dalīti nodot teksilmateriālus. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva paredz, ka šāda sistēma dalībvalstīm jāizveido vēlākais līdz 2025.gada 1.janvārim. Tādējādi tiks mazināts piesārņojums, un noslodze sadzīves atkritumu poligoniem, radot iespēju iedzīvotājiem tekstilu nodot atkārtotai lietošanai vai pārstrādei.

Ilgtspējīga tekstila atkritumu apsaimniekošana iet kopsolī ar jauno Aprites ekonomikas rīcības plānu, kas piedāvā jaunas iniciatīvas, ko plānots īstenot visā produktu aprites ciklā, lai modernizētu un pārveidotu ekonomiku un vienlaikus aizsargātu vidi. Plāna mērķis ir panākt, ka saražotie produkti ir ilgtspējīgi un ilglietojami, tādējādi mudinot sabiedrību pievērst uzmanību aprites ekonomikas priekšrocībām – resursu efektīvai izmantošanai.

Plāns tostarp arī paredz pakāpeniski atteikties no vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, veicināt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kuri sekmēs tekstilatkritumu šķirošanu, atkalizmantošanu u.tml., kā arī tiks noteikti atkritumu rašanās novēršanas un samazināšanas pasākumi.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv