Preses relīzes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Finanšu kontroles institūcija 2017.gada 5.jūnijā piedalījās informatīvā seminārā par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanas prasībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. - 2020.gada plānošanas periodā 1.projektu konkursa ietvaros apstiprinātā mazo ostu projekta "ESTLAT HARBOURS" 14 partneriem no Latvijas. 

Seminārā piedalījās 30 dalībnieki no dažādām valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, pašvaldību iestādēm un to izveidotām iestādēm, komercsabiedrībām.

Informējam, ka Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 1.projektu konkursa rezultātā ir apstiprināti 28 projekti, no kuriem visos projektos piedalās 102 projektu partneri no Latvijas.

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 3.prioritārā mērķa ietvaros – “Labāks ostu tīkls” 1.projektu konkursa ietvaros apstiprinātie 14 projektu partneri no Latvijas realizē vienu projektu "ESTLAT HARBOURS", kas Kopīgā sekretariāta organizētā partneru seminārā mazo ostu projektā Apšuciemā tika informēti par projektu īstenošanas prasībām.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem, sasniedzot šādus stratēģiskos mērķus: aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide; tīra un augstvērtīga dzīves vide; labāks ostu tīkls; integrēts darba tirgus.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 38 miljoni EUR.

Plašāka informācija pieejama šeit 

Informāciju sagatavoja:
Teritoriālās sadarbības programmu Finanšu kontroles institūcija Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības programmas projektu kontroles nodaļa
E-pasts: fki@varam.gov.lv

attēls