Preses relīzes
Autoceļš Latvijā. Attēlam ir ilustratīva nozīme

Ministru kabinetā šodien apstiprināts vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2022. gadam. Papildu finansējumu VARAM paredzējusi ieguldīt pašvaldību aizdevumu un investīciju programmās, plānošanas reģionu un Latgales speciālās ekonomiskā zonas (SEZ) kapacitātes stiprināšanā, kā arī vides aizsardzības jomā.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Arī nākamgad VARAM atbalstīs pašvaldības, lai tās īstenotu iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, kā arī sasniegtu pašvaldību reformas izvirzītos mērķus. Budžeta finansējums paredz gan transporta infrastruktūras sakārtošanu, gan skolu, bērnudārzu un sporta kompleksu renovāciju. Tās ir investīcijas novada konkurētspējas celšanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā!”

2022. gadā tiks turpināta valsts budžeta aizdevumu programma pašvaldībām, kas nozīmīga iedzīvotājiem būtisku projektu īstenošanai. Tai nākamajā gadā paredzēts papildu finansējums 70 milj. eiro apmērā. Aizdevumu programmas rezultātā īstenotie projekti veicinās reģionu attīstība, mazinās Covid-19 krīzes radītās sekas, kā arī radīs jaunas darba vietas un saglabās esošās.

Pašvaldību investīciju programma, kurai budžetā paredzēti papildus 30 milj. eiro, ļaus īstenot augstas gatavības pašvaldības projektus un nodrošinās iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus valsts un pašvaldību pakalpojumus.

Tāpat atbalsts paredzēts arī Latgales SEZ kapacitātes stiprināšanai, lai palielinātu īstenoto projektu apjomu un turpinātu iesākto labo praksi virzībā uz straujāku reģionālo attīstības atšķirību mazināšanu. Šo mērķu sasniegšanai 2022. gada budžetā atvēlēti 0.9 milj. eiro.

Savukārt ar papildu 2,37 milj. eiro nākamā gada budžetā stiprinās vides aizsardzības jomu. Tiks atbalstītas vides aizsardzības iestādes, kas īsteno gan politikas plānošanas, gan vides aizsardzības kontroles funkcijas, izpētītas vēsturiski piesārņotās vietas un veikta sanācijas uzraudzība. Līdzekļi paredzēti arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atvērto datu publicēšanai. Papildus ieguldījums vides jomā sekmēs valsts ilgtspējīgu attīstību un stiprinās plānošanas reģionu kapacitāti.

Budžeta likumprojekta paketi paredzēts iesniegt Saeimā 14. oktobrī.