Budžets 2024
VARAM budžets

Izskatīšanai valdībā ir iesniegts likumprojekts par 2024. gada valsts budžetu un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam, tajā paredzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kopējos izdevumus 95,6 milj. eiro.  Ministrijas nākamā gada budžetā liela loma ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu attīstībai un drošībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa: “Definējot VARAM #Budžets2024 prioritātes, esam plānojuši nodrošināt labvēlīgu un modernu dzīves telpu līdzsvaroti un ilgtspējīgi attīstītā Latvijā. Strādāsim pie trīs būtiskiem virzieniem – valsts digitālā attīstība, reģionu un pašvaldību līdzsvarota attīstība, kā arī dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldība. Piešķirtais finansējums, piemēram, ļaus  būtiski attīstīt IKT risinājumus un nodrošinās sabiedrībai ērtu e-pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabos privātpersonu datu un publiskās pārvaldes informācijas drošību.

Lai nodrošinātu valsts  digitālo attīstību, plānoti izdevumi 1,5 milj. eiro apjomā. Ar šo finansējumu tiks nodrošināts atbalsts valsts koplietošanas un būtisko IKT risinājumu attīstībai un sabiedrībai ērtu e-pakalpojumu pieejamībai. VARAM plāno nodrošināt augsta līmeņa tehnoloģiskās ekspertīzes piesaisti valsts vienotās IKT arhitektūras izveidē un uzturēšanā, kā arī piekļūstamības prasību uzraudzības un Digitālās Eiropas programmas ieviešanā.

Kiberdrošības noturības uzlabošanai kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības IKT risinājumiem VARAM atvēlēja 1,9 milj. eiro finansējumu. Līdzekļi ir paredzēti, lai pilnveidotu Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārziņā esošo informācijas sistēmu kiberdrošības aizsardzību, lai nodrošinātu tajās esošo privātpersonu datu un publiskās pārvaldes informācijas drošību.

Tāpat viena no prioritātēm ir Eiropas Komisijas regulas prasību izpilde, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkal izmantošanas kārtību. Tam paredzēti 607 556 eiro.

Lai aizsargātu cilvēku veselību no dzeramā ūdens piesārņojuma nelabvēlīgās ietekmes un nodrošinātu tīru, pieejamu, droši lietojamu dzeramo ūdeni, ministrija paredz 233 136 eiro. To nosaka Eiropas Komisijas direktīva par dzeramā ūdens kvalitātes prasību ieviešanu.

Vēl viena VARAM prioritāte ir interešu konflikta automātiskā pārbaude publiskajos iepirkumos, izveidojot VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā pilnveidoto tehnisko risinājumu. Tam tiek paredzēti papildu 339 986 eiro.

Lai stiprinātu gatavību un rīcībai radiācijas avārijās, tiek paredzēti 322 902 eiro, tos novirzot Valsts vides dienesta (VVD) un VSIA "Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) kapacitātes paaugstināšanai.

Lai nodrošinātu valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto ierēdņu un darbinieku konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību, VARAM paredz papildu 649 640 eiro.

Plašāk par valsts kopējo budžetu 2024.gada šeit.