Preses relīzes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi starpreģionu sadarbības projektu DigiBEST, kas stimulēs mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, īstenojot MVU digitālo transformāciju Eiropas reģionos. 

Projekta mērķis ir rast risinājumus, kas palīdzēs uzņēmumiem izmantot progresīvas tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes, tādējādi stiprinot gan savu konkurētspēju, gan arī veicinot ilgtspējīgu Eiropas reģionu izaugsmi.

Pavisam projektā piedalās septiņi partneri no sešām valstīm, vadošais partneris ir VARAM, savukārt, kā projekta padomdevējs ir Latvijas universitāte. Pārējie sadarbības partneri ir Austrija, Itālija, Norvēģija, Portugāle un Spānija. Pirmā sadarbības partneru tikšanās notika 12.septembrī Rīgā, kurā partneri pārrunāja projekta ietvaros veicamos pirmos uzdevumus, kā arī projekta ieviešanu kopumā.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 31.jūlijam. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds Interreg Europe programmas ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 1,5 milj.eiro.

Projekta gaitā tiks veikts katras valsts esošās ekonomiskās situācijas novērtējums, īpaši izvērtējot barjeras, kas kavē uzņēmējdarbības modernizēšanu un digitalizēšanu, kā ar risinājumus, kas to veicina. Tāpat, tiks veikta MVU digitālo vajadzību izpēte un noskaidroti iemesli, kas kavē digitālo rīku izmantošanu. Savukārt, projekta rezultātā katra dalībvalsts izstrādās rīcības plānu, piedāvājot uzlabojumus jau esošajos politikas instrumentos, kas palīdzēs stiprināt uzņēmumu digitālo transformāciju, veicinās moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas “Biznesa vides digitālā transformācija”  DigiBEST ietvaros.

Vairāk par projektu:

 

https://interregeurope.eu/digibest

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533
prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv